רעש באולמות

חתונה ? – בום בום…זה פחות או יותר מה שהציבור הרחב חושב על חתונות או, אירועים משפחתיים המתקיימים באולמות/גני אירועים. הציבור וספקי השירותים השונים נתקעו עם החוק הזה כמו סיב בשר בין השיניים. התוצאה הייתה רעה ושונה. לא לזאת פיללנו.
להלן מספר פרטים שישפכו או וידע כללי בעניין התקנה למניעת רעש באולמות :
בחודש אוקטובר 2006, נכנסו לתוקפן תקנות רישוי עסקים (התקן- רעש באולם שמחות ובגן אירועים ) התשס"ו-2006 (להלן:"התקנות בדבר התקן מד רעש ו/או התקנות ו/או החוק בהתאמה").
התקנות מחייבות אולמי שמחות וגני אירועים, הטעונים רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 2005, להתקין מד-הרעש. תפקידו של המכשיר להתריע על חריגה מעוצמת הרעש המרבית המותרת בחוק במקומות הישיבה של הנוכחים באולם. התקנות קובעות כי עוצמת מד הרעש לא תהיה גבוהה מ- 85 דציבלים במקומות הישיבה.
אופן פעולת מד הרעש כדלקמן: כאשר קיימת חריגה מ- 85 דציבלים, תהבהב נורית אזהרה למשך 30 שניות וכך תהיה התרעה ראשונה. לאחר מכן ינותק זרם החשמל למערכת ההגברה למשך 30 שניות. אין בכוונת הוראות החוק להגביל את עוצמת הרעש ברחבת הריקודים אלא רק במקומות הישיבה של הקהל. התקן מד הרעש יותקן כאשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה ותלוי במקום הנמצא לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.
יובהר!  החובה בהתקנת מד –הרעש אינה חלה על התקליטנים, המכשיר אינו בשליטת התקליטן ואינו באחריותו. התקליטן אינו בעל הסמכה לטפל במכשיר מד הרעש הנ"ל ואין זה תפקידו לכיילו. כיול המכשיר והדאגה לתחזוקתו, באחריות בעלי האולמות וגני האירועים בלבד. בפועל, בשל גובהו, גודלו והמאפיין האקוסטי, המשתנה מאולם לאולם,  תחושת עוצמת הרעש לעתים, עלולה להטעות בשל ההד החוזר מחללים פתוחים ומציוד לא אקוסטי.
בינתיים החוק לא ממש מבהיל מישהו – כמו עוד חוקים אחרים שהאכיפה בהם מסורבלת. בכל הגנים, בעלי רישוי עסקים כחוק, מותקנת מערכת למניעת רעש אבל, הפעלתה יוצרת חיכוך עם ציבור החוגגים משום שעוצמת 85 דציבל לא מתיישבת באירועים רבים עם חדוות השמחה. כמו שאמרו לא פעם בכירי הענף "חתונה היא לא קונצרט"  הואיל והיו לא מעט חיכוכים עם בעלי החצרים בנושא זה ובעלי החצרים במקרים מסוימים ניסו לכאורה לגלגל את האחריות לפתחם של תקליטנים ועוד יותר את הכנסות על חריגות רעש מהמותר, חשוב מאוד לשנן את האמור בחוק כדי להסיר ספק בסוגיה זו.
רק בשמחות

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp