הצטרף אלינו

אנחנו שמחים מאוד לדעת שהחלטת להצטרף אלינו גם כי תוכל לקבל מאיתנו את מלא השירותים והסיוע שאיגוד התקליטנים יכול להעניק לך וגם כי הצטרפותך גורמת לנו לגדול ולצמוח. חשוב שתזכור שהאיגוד הוא עמותת מלכ"ר והכסף שנכנס הוא המשאב היחידי שמאפשר לנו להמשיך את הפעילות והעמידה על המשמר כל יום וכל השנה גם אם זה לא ממש בראש חדשות היום.

לצורך ההצטרפות עליך למלא את הפרטים המתבקשים בטופס הרישום. בסיום עליך להשלים ולשלוח אלינו באמצעות המייל מסמכים משלימים : תעודת ניהול ספרים ( או תעודת עוסק מורשה, ח.פ של החברה, עוסק זעיר ), טופס הוראת קבע ( הרשאה בנקאית ) ואו הפלט של ביצוע ההוראה באמצעות גישה אינטרנטית לחשבון הבנק שלך. ( אם אין באפשרותך לגשת לחשבונך ולבצע פעולות מבלי לצאת מהבית , עליך למלא ולהחתים את הטופס, המצ"ב מטה, ע"י הסניף בו אתה מנהל את חשבונך הפעיל ).

לפניכם עלויות ההצטרפות:

דמי הצטרפות חד פעמיים יהיו בשיעור של 360 ש"ח פלוס, 130 ש"ח בחודש בהוראת קבע 

הערה: 
1. כל מצטרף מתחייב להסדר הקולקטיבי בפוליסת הביטוח מיום הצטרפותו ועד ליום  פקיעת תוקפה של הפוליסה הקולקטיבית לחבות צד ג'.

2. תקליטן שמעוניין לא להמשיך לעוד תקופת  כיסוי מתחייב להודיע על כך להנהלת האיגוד. 

3. התקליטן יישא בכל ההוצאות הכספיות במקרים   בהם בוטלה הוראת הקבע ושלא בתאום על הנהלת האיגוד ואו לא כובדה מכל סיבה שהיא.

4. הפוליסה מכסה כל נזק גוף ורכוש בסביבת  פעילות של התקליטן . ציוד שאינו נכלל  ברשימת הציוד הישיר של התקליטן ( תאורה, הגברה, ציוד  היקפי ) לא יוכר  
    במקרים של תביעות  לצד ג'.
5. הפוליסה הקולקטיבית מכסה אף במקרים בהם  התקליטן מספק שירותי הגברה ותאורה  כקבלן משנה.  

כאן מטה טופס רישום ושאלון כללי ואתו מסמכים שאותם עליך להחתים ולשלוח אלינו העתק/צילום של חותמת הבנק על המסמך, או לחלופין, כפי שהזכרנו קודם , את הפלט של הפעולה בחשבון להקמת הוראת קבע באינטרנט. 

המסמכים : 
העתק לפוליסה הקולקטיבית –   לחץ כאן
הרשאה בנקאית להוראת קבע – לחץ כאן.
מסמך הצהרת יושר –                 לחץ כאן.
תקנון העמותה –                       תקנון העמותה.

במקביל עליך לשלוח אלינו :
צילום של הסכם עם הלקוח 
צילום של ניהול תיקים או צילום של תעודת עוסק מורשה/פטור. 

למצטרפים לאחרונה לחץ כאן