הצטרף אלינו

אנחנו שמחים מאוד לדעת שהחלטת להצטרף אלינו גם כי תוכל לקבל מאיתנו את מלא השירותים והסיוע שאיגוד התקליטנים יכול להעניק לך וגם כי הצטרפותך גורמת לנו לגדול ולצמוח. חשוב שתזכור שהאיגוד הוא עמותת מלכ"ר והכסף שנכנס הוא המשאב היחידי שמאפשר לנו להמשיך את הפעילות והעמידה על המשמר כל יום וכל השנה גם אם זה לא ממש בראש חדשות היום.

לצורך ההצטרפות עליך למלא את הפרטים המתבקשים בטופס הרישום. בסיום עליך להשלים ולשלוח אלינו באמצעות המייל מסמכים משלימים : תעודת ניהול ספרים ( או תעודת עוסק מורשה, ח.פ של החברה, עוסק זעיר ), טופס הוראת קבע ( הרשאה בנקאית ) ואו הפלט של ביצוע ההוראה באמצעות גישה אינטרנטית לחשבון הבנק שלך, ( אם אין לך אפשרות גישה לחשבון ולבצע פעולות מבלי לצאת מהבית עליך למלא ולהחתים את הטופס, המצ"ב מטה, ע"י הסניף בו אתה מנהל את חשבונך הפעיל.

לפניכם שלושה מסלולים:

מסלול "נחיתה" : זהו מסלול לכיסוי חבות צד ג' בלבד בכיסוי של עד 2.4 מיליון שקל – 100 ש"ח בחודש באמצעות ה.קבע.

מסלול "הסעה": זהו כיסוי לחבות צד ג' בכיסוי של עד 2.4 מיליון שקל + אחריות מקצועית בכיסוי של 500,000 אלף שקל.  120 ש"ח בחודש באמצעות ה. קבע.

מסלול "המראה" : מקנה חברות באיגוד מן מניין, הטבות בבתי עסק, טיפול גבייה משפטיים חינם, הגנה משפטית, חבות צד ג' בכיסוי של עד 2.4 מיליון שקל + ואחריות מקצועית בכיסוי של 500,000 אלף שקל , טיפול באישורי ביטוח למכרזים ומוסדות. ס"ה 150 ש"ח בחודש באמצעות ה.קבע.

הערה: חברות בעמותה תהא בתוקף רק עם החיוב הראשון לדמי המנוי . התחייבות התקליטן הינה עד לפקיעת מועד הפוליסה בכל שנה. מה-1.2 ועד ה- 31.1 בכל שנה. 

לפניך טופס רישום ושאלון כללי ואתו מסמכים שאותם עליך להחתים ולשלוח אלינו העתק/צילום של חותמת הבנק על המסמך, או לחלופין, כפי שהזכרנו קודם , את הפלט של הפעולה בחשבון להקמת הוראת קבע באינטרנט. 

המסמכים : 
הרשאה בנקאית להוראת קבע – לחץ כאן.
מסמך הצהרת יושר –                 לחץ כאן.
תקנון העמותה –                       תקנון העמותה.

במקביל עליך לשלוח אלינו :
צילום של הסכם עם הלקוח 
צילום של ניהול תיקים או צילום של תעודת עוסק מורשה/פטור. 

למצטרפים לאחרונה לחץ כאן